Възлагам надежди на вендинг машини Narcan

Най-новите вендинг машини в Мичиган не раздават поп или чипс, а раздават Narcan, лекарството, което обръща предозирането на опиоиди.

Появявайки се на стратегически места, машините представляват последния опит да се направи Наркан по-достъпен за обществеността в опит да се потуши зашеметяващият брой свръхдози в Мичиган и в цялата страна.

С помощта на безвъзмездни средства Центърът за поведенческо здраве и правосъдие към Държавния университет на Уейн е поставил 15 вендинг машини в целия щат, включително бакалавърската библиотека на университета, както и центрове, които предоставят услуги за употребяващи наркотици. Осем от машините се намират в окръжни затвори – Монро, Джаксън, Манисти, Уоштено, Делта, Каламазу, Уексфорд и Оукланд – за използване от затворници, които се освобождават след излежаване на наказанието, или в някои случаи от посетители на затвора.

Затворите са особено важни места, т.к проучване показва употребяващите наркотици, напускащи затвора, са изложени на висок риск от фатално предозиране.

„Данните са ясни за процента на предозиране при хора след лишаване от свобода“, каза Матю Костело, програмен мениджър в Центъра за поведенческо здраве и правосъдие. „Това е доказано отново и отново в щат и щат, и сайт, и сайт. Така че ние разбираме тази уязвимост. Игнорирането на това е престъпно само по себе си.“