Горски пожари бушуват, прогноза за исторически температури